Eretnek írások. Olvasás csak saját felelősségre! --- Legújabb bejegyzések az új helyen: www.szekularisfigyelo.wordpress.com! ---

Szekuláris Figyelő

Szekuláris Figyelő

A Jobbik a kreacionizmus nyomdokain

2009. szeptember 01. - szekularisfigyelo

A Népszabadáság mai cikke szerint a Jobbik aláírást gyűjt a finnugor "származáselmélet" ellen, felszólítva az MTA-t, a tankönyvírókat és mindenki mást, helyezzék vissza a magyar származástudatot, Hunor-Magor örökségét az őt megillető helyre, értve ezen elsősorban az iskolai tankönyveket. 

Persze az alapprobléma, hogy nincs olyasmi, hogy "finnugor származáselmélet". A "finnugrászok" a hétköznapi beszédben "nyelvrokonságnak" nevezett jelenséggel foglalkoznak, azzal, hogy a "finnugor nyelvek" között olyan hasonlóságok vannak, amelyek meghaladják a puszta véletlen egybeesést. A magyar nyelv speciel számos más nyelvvel is kölcsönhatásban állt, elsősorban türk nyelvekkel, amelyek szintén befolyásolták a nyelv alakulását (különösen a szókincsét). A magyar nép valóban alig áll "vérrokonságban a finnugor népekkel", de ezt nem is állítják a finnugor nyelvtudománnyal foglalkozó nyelvészek, akik bár figyelik a kutatásokat, nem kontárkodnak bele az antropológusok munkájába. Jól tudják, hogy a nyelv, a genetika, a foklór, a zene stb. a történelem és az identitás különböző aspektusait jelentik, amelyek összefonódnak ugyan, de nem szükségszerűen párhuzamosak: egy "genetikai közösség" példának okáért nyelvet cserélhet (ahogyan egy egyén is). A magyar nyelv "alól" viszont úgy tűnik, úgymond "kicserélődött" a nép (annyi más "vért" kapott, hogy valóban alig van "vérrokonságban" más finnugor népekkel - ezt nem is állítja senki, sőt, a magyar szakos hallgatóknak az uralisztikát tanító finnugrász magyarázza ezt el). 

Elsőre talán még illusztrisnak is tűnhet a támogatók doktorokat is felsorakoztató listája, de ha az ember nekilát a Magyar Akkreditációs Bizottság PhD-fokozatot elnyertek listáját böngészni, az derül ki, hogy a 10 felsorakoztatott, "címmel" rendelkező tudós közt összvissz legfeljebb (a beazonosítás születési dátum híján szükségszerűen bizonytalan) négynek van doktori fokozata (esetleg egy ötödiknek, ha figyelembe vesszük, hogy a nő esetleg nem saját tisztes nevén, hanem férje után "-né"-ként van nyilvántartva) - sporttudományokból (a "humánbiológus, antropológus"), filozófiából, fizikából, illetve (bocsánat, de Kovács Tamásból ötöt sorol fel a jegyzék) orvostudományból vagy állattenyésztésből/fizikából/kémiából/környezettudományból. Egyetlen nyelvész sincs köztük, pedig nem csak finnugor nyelvtudományból lehet ám doktorálni ezen a területen, hanem szinkrón nyelvésezti kérdésekből, más nyelvekből, általános nyelvészetből, fonetikából, összehasonlító nyelvészetből is lenne bőven téma annak, aki úgy érzi, az "establishment" vesszőparipájával nem hagyja őt érvényesülni. De nem. Egy részük az USA-beli, hangzatos nevű, de magánszemély címén működő "Magyarságtudományi Intézet" honlapján tagként szerepel. A jelenlegi honlapszerkesztőről azonban annyit mindenképpen megállapíthatunk, hogy a mai magyar nyelvi konvenciók követése távol áll tőle. 

A nyelvtudományos módszertan és ezen belül a "nyelvrokonság" vizsgálatában bevált eljárások meglehetősen komplex dologok ugyan, de az alapelv azért közérthetően is megfogalmazható. A (persze kissé, de azért nem a torzításig leegyszerűsített) lényeg, hogy nem egy-egy jelenséget, esetleg egymástól elszigetelt (ám nagy jelentőséggel felruházott) szavakat, hanem nyelvi rendszereket hasonlítunk össze: megnézzük a hangtani rendszert, az igeragozási rendszert, a tagadás "módszereit", a névszók ragjait és a névutós rendszert, a névmások rendszerét satöbb. A jelentések története kissé bizonytalanabb, mert egy-egy szó jelentése jobban függ a tárgyi és kulturális környezettől. És persze vizsgálják az egyes rendszerek közötti összefüggéseket: például az irányhármasságot (mint szemantikai rendszert) és az ott felbukkanó ragok rendszerét hasonlítják össze. Egyébként azért csinálják így, mert rájöttek arra, hogy ha nem ilyen sok tényezőt vizsgálunk egyszerre, hanem pl. csak két szót hasonlítunk össze, akkor némi fantáziával  kb. bármit bármivel lehet összehozni. 

Hogy hol kapcsolódik a Jobbik kezdeményezése a kreacionizmushoz? Ott, hogy Sztálin bácsi eljárásait megidézve és a kreacionisták útját követve politikai megközelítésből és politikai nyomást alkalmazva törekszik tudományos "tanok" megváltoztatására. Pedig a tudás nem az általános iskolai tankönyvből szivárog felfelé a tudományba, hanem a tankönyvírók a tudományos eljárások során szerzett (és az adott időpontban leginkább hiteles) tudást próbálják a különböző korú diákok számára is megemészthető megfogalmazásban tálalni. 

És hogy hogy kerül ez egy szekuláris blogba? - Úgy, hogy ez is egy hitrendszer: előbb van meg a válasz, mint a bizonyíték. 

http://nol.hu/belfold/hunort-magort_a_tankonyvekbe_

A bejegyzés trackback címe:

https://szekularisfigyelo.blog.hu/api/trackback/id/tr241354221
süti beállítások módosítása